Dějiny

Historie monastýru

Mužský monastýr Proměnění Páně v Těšově byl založen Jeho Blažeností arcibiskupem pražským, metropolitou českých zemí a Slovenska vladykou Kryštofem 29. 11. 2011. Budovu a kapli se zázemím propůjčila monastýru Pravoslavná církevní obec v Mariánských Lázních. Původně zde byly církevní objekty, jež sloužily k vyučování náboženství a k pořádání setkání pravoslavných dětí a mládeže. Budovu určenou původně jako obydlí pro cestáře zakoupila mariánskolázeňská obec v roce 1979.

Bratrstvo monastýru vybudovalo na místě dřevěné kaple kamenný chrám v čest Proměnění Páně připomínající cyrilometodějské stavby z Velké Moravy v duchu starokřesťanských vzorů. Prvním igumenem se stal na počátku r. 2012 archimandrita Kosma (Büchl). Bratrstvo monastýru v současné době tvoří kromě archimandrita monach Paisij a poslušník Blagojče. Duchovním je zde také Jeho Blaženost emeritní arcibiskup pražský, emeritní metropolita českých zemí a Slovenska vladyka Kryštof.