Ikony

O ikonopisu :

Ze starokřesťanské tradice j e známo, jak edesský král Abgar poslal svého dvorního malíře Ananija zhotovit portrét Pána Ježíše Krista. Všechno úsilí malíře však bylo marné, neboť se snažil zobrazit Krista obyčejnými malířskými prostředky. Hospodin, vida jeho trápení, přiložil plátno ke svému obličeji a ten se divotvorným způsobem na plátně otiskl. Tak byla zhotovena nerukoťvorně první ikona, na které byly zjeveny prostředky, nutné k zobrazování duchovní reality. Ikona je modlitbou ikonopisce. Smysl ikony je pomoci malířských prostředků modlícímu se probudit duchovní pocity

d5f567f5d5b1c21f42c672b876827fe67e7bb5d497a98a705515389e15595dc2KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA 

2014-08-31-178266eead3d713cab4798a46f2b894a5cd0d85bc2a9caf903e7e1619ee57c0174KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

mp-oy1